Bloggen

3 faktorer som påverkar din lön som sjuksköterska i Norge

Det är viktigt för många sjukhus och andra vårdinrättningar att kunna använda sig av konsulter. Dessa hyrs in via bemanningsföretag för att bemanna upp och eventuellt ersätta ordinarie medarbetare under en viss tid. Livet som konsult kan vara väldigt givande och lönsamt – du kan nämligen få en högre lön som sjuksköterska i Norge. Detta jämfört med i Sverige och om du väljer att börja konsulta för ett bemanningsföretag. Läs vidare så berättar vi mer!

Dessa faktorer påverkar din lön som sjuksköterska i Norge

Det finns flera olika faktorer som påverkar din lön som sjuksköterska i Norge. Generellt sett får du dock bättre betalt på den norska sidan av landsgränsen än på den svenska sidan. Men för att bena ut det här med de olika faktorerna lite mer kan vi nämna att dessa är särskilt viktiga:

  • Kompetens. Din kompetens har en väldigt stor betydelse för din lönesättning. Vissa kompetenser betingar helt enkelt en högre lön än vad som är fallet med andra. Kanske har du någon specialistkompetens eller erfarenhet som värderas särskilt högt? Om så är fallet kan du få en än högre lön som sjuksköterska i Norge än vad du hade fått i andra fall.
  • Placering. Även din placering är en viktig faktor som påverkar lönesättningen i hög grad. Vad vi menar med detta är att vissa sjukhus är belägna på platser där det av olika skäl är särskilt svårt att rekrytera nya medarbetare. Därför behöver dessa uppdragsgivare helt enkelt erbjuda sina medarbetare och konsulter en lite högre lön. Detta kan till exempel vara fallet om sjukhuset är beläget på en plats som är väldigt isolerad.
  • Antalet patienter. Även antalet patienter är en viktig faktor som även den i hög utsträckning har en inverkan på lönesättningen. Om du tvingas hantera fler patienter varje dag i ditt arbete kan detta betinga en lite högre lön. Det finns förstås goda skäl till att så är fallet. För en högre volym när det kommer till antalet patienter innebär också en lite högre arbetsbelastning på dig som medarbetare. Därför bör du också förvänta dig att kompenseras för detta.